Friday, January 26, 2018

சாய்பாபா கோவில் பூமி பூஜையில் ப்ரஸ்ணம்

நேற்று நடைபெற்ற சாய்பாபா கோவில் பூமி பூஜையில் ப்ரஸ்ணம் பார்த்த போது வந்த லக்னம் - துலாம்.

சர லக்னம்.

லக்னாதிபதி சுக்கிரன் சுகஸ்தானத்தில். 

லக்னத்தில் பஞ்சமாதிபதி குரு.லக்னேசனுடன் பாக்கியாதிபதி புதன் இணைவு.

லக்னத்தை தொழில் ஸ்தானாதிபதி சந்திரன் பார்க்கிறார்.

குருவும் சந்திரனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கிறார்கள். குரு சந்திர யோகம்.

ஐந்தாமிடத்தை ஐந்திற்குடையவர் சனியும் - குருவும் - தன களத்திராதிபதி செவ்வாயும் இணைந்து பார்க்கிறார்கள்.

லக்னம் - வலு
லக்னாதிபதி - சுக்கிரன் வலு (சூரியன் - கேதுவுடன் இணைந்திருந்தாலும்)
பஞ்சம பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் - வலு
பாக்கியஸ்தானம் - வலு

No comments: