Friday, June 9, 2017

ஒரு வரி பலன் - சித்திரை - பொது

ஒரு வரி பலன் - சித்திரை - பொது
ஆடிக்குப் பிறகு தொழிலில் ஏற்றம். ஆவணிக்கு பிறகு சுபநிகழ்வுகளால் மகிழ்ச்சி. மார்கழிக்குப் பிறகு திருமணம், சந்தாண பாக்கியம், வீடு மனை யோகம்.
பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் ஜோஸ்யர் - 7845119542
www.kuppuastro.com

No comments: