Tuesday, March 15, 2011

அனைவருக்கும் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு

சிங்கப்பூரில் இருக்கும் அன்பர்களுக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள். எனக்கு சிங்கப்பூர் வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கிறது. அது விடயமாக சில சந்தேகங்கள் வருகிறது. சிங்கையில் இருக்கும் நண்பர்கள் எனக்கு தனிமடலிடுங்கள். நான் எனது சந்தேகங்களை கேட்டு நிவர்த்தி செய்து கொள்கிறேன்.

நன்றி.

No comments: